Aktual nekretnine, Hrgovići 38,10 000 Zagreb, Croatia
T +385 (0) 1 889 7777 , F +385 (0) 1 889 7997, E info@aktualnekretnine.hr

Gračani - Rekreacijski centar

ID: 5

 

Description

 
Aktual nekretnine, Hrgovići 38,10 000 Zagreb, Croatia
T +385 (0) 1 889 7777 , F +385 (0) 1 889 7997, E info@aktualnekretnine.hr

Gračani - Rekreacijski centar

ID: 5

Other information

Property in offer:0