Aktual nekretnine, Hrgovići 38,10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0) 1 889 7777 , F +385 (0) 1 889 7997, E info@aktualnekretnine.hr

PROJEKT VARAŽDIN

ID: 13

 

Opis

 

Faze

 
 
Aktual nekretnine, Hrgovići 38,10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0) 1 889 7777 , F +385 (0) 1 889 7997, E info@aktualnekretnine.hr

PROJEKT VARAŽDIN

ID: 13

Ostali podaci

Površina: od 2.994,00 m2 do 2.994,00 m2
Cijena: od 5.870.849,60kn do 5.870.849,60kn
Cijena: od 770.000,00 do 770.000,00
Nekretnina u ponudi:1