Aktual nekretnine, Hrgovići 38,10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0) 1 889 7777 , F +385 (0) 1 889 7997, E info@aktualnekretnine.hr

Branimirova - Čulinečka

ID: 3

 

Opis

Predmetno građevinsko zemljište nalazi se na istočnom području Grada Zagreba na području katastarske općine Dubrava, u naselju Donja Dubrava, na križanju Branimirove i Čulinečke ulice.

Faze

Faze projekta
 
Aktual nekretnine, Hrgovići 38,10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0) 1 889 7777 , F +385 (0) 1 889 7997, E info@aktualnekretnine.hr

Branimirova - Čulinečka

ID: 3

Ostali podaci

Površina: od 1.334,00 m2 do 1.334,00 m2
Cijena: od 4.046.512,38kn do 4.046.512,38kn
Cijena: od 533.600 do 533.600
Nekretnina u ponudi:1